Yayın Detayları

Yazar:K.L.Ertürk
Başlık:Çokültürlülük Bağlamında Disiplinlerarası Yaklaşımlar
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:İz Dergisi
Yıl:2010
Sayı:11
Sayfalar:pp. 38-39
Ev Sahibi Şehir: