Yayın Detayları

Yazar:K.L.Ertürk, M.E.Küçük
Başlık:Kurumsal Açık Arşivlerin Etkin Kullanımı: Türkiyedeki Bilimsel Elektronik Yayıncıların Görüşleri (The Effective Use of Institutional Open Repositories:The scholarly e-publishers opinions in Turkey).
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Bilgi Dünyası
Yıl:2010
Sayı:11(1)
Sayfalar:122-139
Ev Sahibi Şehir: