Korhan Levent Ertürk, Doç. Dr.

Korhan Levent Ertürk

İletişim Bilgileri

Telefon:8713
Ofis:316
Bağlı Olduğu Bölüm:Bilişim Sistemleri Mühendisliği
http://www.atilim.edu.tr/~klerturk/

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Bilgi Yönetimi Hacettepe Üniversitesi 2008
Yüksek Lisans Yönetim ve Organizasyon Selçuk Üniversitesi 2006
Yüksek Lisans Bilgi Yönetimi Hacettepe Üniversitesi 2004
Lisans Elektrik/Elektronik Mühendisliği Kara Harp Okulu 1985


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Y. Ege, S. Nazlibilek, A. Kakilli, S. Çıtak, O. Kalender, K.L. Erturk, G.Sengul & D. Karacor, (2016), A Magnetic Measurement System and Identification Method for Buried Magnetic Materials within Wet and Dry Soils, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 54(3)

Y. Ege, S. Nazlibilek, A. Kakilli, S. Çıtak, O. Kalender, D. Karacor, K.L. Erturk & G. Sengul (2015), A Study on the Performance of Magnetic Material Identification System by SIFT-BRISK and Neural Network Methods, IEEE Transactions on Magnetics , Vol. 51, No. 8

S. Nazlibilek, D. Karacor, K.L. Erturk, G. Sengul, T.Ercan & F.Aliew (2015), White Blood Cells Classifications by SURF Image Matching, PCA and Dendrogram, Biomedical Research, 26(4)

K.L.Ertürk, G.Şengül & M.Rehan (2013), Trends in e- Governments: From E-Govt to M-Govt, World Applied Sciences Journal 28 (Economic, Finance and Management Outlooks), 66-71

K.L.Ertürk, G.Şengül (2012), Three Dimensional Visualization with Large Data Sets: A Simulation of Spreading Cortical Depression in Human Brain., Journal of Biomedicine and Biotechnology, USA: Hindawi Publishing Corporation, 2012, Article ID 352975. D

K.L.Ertürk, G.Şengül (2012), Self Archiving in Atılım University, E-Science and Information Management. Communications in Computer and Information Science, Berlin: Springer, 317, pp. 79-86

Diğer Hakemli Dergiler

K.L.Ertürk, A.A.Şimşek, D.Songur & G.Şengül (2014), Türkiye'de engelli farkındalığı ve engelli bireylerin adalete web erişilebilirlikleri üzerine bir değerlendirme (Disability Awareness in Turkey and an Assessment about Accessibility of Web Pages Related to Justice by Disabled People), Bilgi Dünyası, 15(2), 375-395

K.L.Ertürk, G.Şengül & M.Rehan (2013), How to use Cobit Applications in Educational Institutes, International Journal of Management and Sustainability, 3(2), 42-50

K.L.Ertürk, G.Şengül (2012), Türkiye'de Kurumsal Açık Arşivlerin Analizi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal Açık Arşivi Örneği (Analysis of Turkey's Institutional Open Repositories: An Example of Dokuz Eylül University Institutional Open Repository)., Türk Kütüphaneciliği, 2012

K.L.Ertürk, G.Şengül (2011), Bilimsel iletişimde yeşil ve altın yollarda yakınsama ve Türkiye'deki yansımaları (Convergence of the Gold and Green Roads at Scholar Communication and Reflections on Turkey)., Bilgi Dünyası, 12(2), 239-262

K.L.Ertürk, G.Şengül (2011), İnsan Beyninde Yayılan Korteks Depresyonunun (YKD) Simulasyon Yazılımının Geliştirilmesi., Cumhuriyet Gazetesi, 24(1292) , 20

K.L.Ertürk, M.E.Küçük (2010), Bilimsel Bilginin Görünürlüğü: Hacettepe Üniversitesinde Açık Erişim Farkındalığı (The Visibility of Scholarly Knowledge: Awareness for Open Access in Hacettepe University)., Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 63-93

K.L.Ertürk, M.E.Küçük (2010), Kurumsal Açık Arşivlerin Etkin Kullanımı: Türkiyedeki Bilimsel Elektronik Yayıncıların Görüşleri (The Effective Use of Institutional Open Repositories:The scholarly e-publishers opinions in Turkey)., Bilgi Dünyası, 11(1), 122-139

K.L.Ertürk (2010), Çokültürlülük Bağlamında Disiplinlerarası Yaklaşımlar, İz Dergisi, 11, pp. 38-39

K.L.Ertürk (2002), Serüvende Sayısal Adımlar: Kısa Bir Öykü (Digital Steps in the Adventure: A Short Story)., Türk Kütüphaneciliği

Uluslararası Konferans Bildirileri

K.L. Ertürk & M. Rehan (2015), IT Governance in Higher Education Sectors –Teaching Services., The Third International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour - SMHB 2015, October 10-11, 2015, Proceedings (pp.81-84). Zurich, Switzerland, Institute of Research Engineers and Doctors, USA.

K.L.Ertürk, G.Şengül & M.Rehan (2013), How to use Cobit Applications in Educational Institutes, International Conference on Economic, Finance and Management Outlooks, October 05-06, 2013, Proceedings: 478-485, Kuala Lumpur, Malaysia: Pak Publishing Group & Asian Economic and Social Society

K.L.Ertürk, G.Şengül & M.Rehan (2013), Trends in e- Governments: From E-Govt to M-Govt., International Conference on Economic, Finance and Management Outlooks, October 05-06, 2013, Proceedings (pp.528-534).

K.L.Ertürk, E.Özçelik & G.Şengül (2012), A Software Tool For Presenting Two Mutually Referring Information in One Screen for Education, New Trends and Expectations: 2nd International Engineering Education Conference (IEEC2012), Antalya

K.L.Ertürk, (2010), Ulusal Açık Erişim Sistem Tasarımı: Türkiye Modeli (Designing A National Open Access System: Turkish Case)., 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World

K.L.Ertürk, (2010), Açık Kaynak Kodlu Yazılım İle Yapılandırılan Açık Dergi Platformu: OJS Örneği (Open Journal Platform Implemented with Open Source Software: The Case of OJS)., 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World

K.L.Ertürk, (2007), Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanarak Kurumsal Arşiv Kurma, 1. International Symposium on Information Management in a Changing World

Ulusal Konferans Bildirileri

K.L.Ertürk (2009), Açık Kaynak Kodlu Dergi Yayıncılığı Platformu Kurulması ve Yaşatılması, 4. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, 13 Kasım 2009

K.L.Ertürk (2009), Elektronik Dergicilik, 45. Kütüphane Haftası, 1 Nisan 2009

K.L.Ertürk (2008), Kurumsal Arşivler ve Açık Erişim Uygulamaları, 44. Kütüphane Haftası, 4 Nisan 2008

K.L.Ertürk, Y.Tonta (2006), Bilimsel Bilgiye Açık Erişim: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması, Akademik Bilişim, 06

K.L.Ertürk (2006), Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Uzaktan Eğitim ve Elektronik Kütüphane Uygulamaları, 42. Kütüphane Haftası, 30 Mart 2006

K.L.Ertürk (2003), Çoklu Ortam Dijital Hizmetler ve Hizmetlerin Uyarlanması., Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri

K.L.Ertürk, O.Gürdal (2001), Bir Elektronik Dergi İndekslemesinin Kısa Öyküsü, 8. Türkiye'de Internet Konferansı, 1-3 Aralık 2001