Turan Erman Erkan, Doç. Dr.

Turan  Erman Erkan

İletişim Bilgileri

Telefon:8351
Ofis:C-214
Bağlı Olduğu Bölüm:Endüstri Mühendisliği Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Ekonomi Gazi Üniversitesi 2005
Yüksek Lisans MBA MIT 2000
Yüksek Lisans Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996
Lisans Fizik-Ekonomi Çift Anadal Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Doçent 2015
Yardımcı Doçent 2006


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Erkan, T E and Can, G. F (2014), Selecting the best warehouse data collecting system by using AHP and FAHP methods, Technical Gazette

A11 Erkan, T E, Rouyendegh B.D., and M. Salar (2014), Solving a Mixed Purchasing Process Problem in Retail Market: A Pilot Study in Turkey, Technical Gazette

Rouyendegh B.D., U. Bac, Erkan, T E (2014), Sector Selection for ERP Implementation to Achieve Most Impact on Supply Chain Performance by using AHP-TOPSIS Hybrid Method, Technical Gazette

Rouyendegh B., Turan Erman Erkan (2013), An Application of the Fuzzy ELECTRE Method for Academic Staff Selection, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries

Rouyendegh B.H., Turan Erman Erkan (2012), SELECTION OF ACADEMIC STAFF USING THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS, Technical Gazette, 4, 923929

Rouyendegh B., Turan Erman Erkan (2012), Selection the Best Supplier Using AHP Method, African Journal of Business Management, 4, 1455-1462

Erkan T.E., B. Erdebilli (2012), Selection the Best Supplier Using AHP Method, African Journal of Business Management

Erkan T.E., B. Erdebilli (2011), MBA Students’ Preference on: Online, Formal and Hybrid MBA Programs, Social and Behavioral Sciences Journal , 29, 770-775

Erkan T. (2010), Supply chain performance measurement: A literature review, International Journal of Production Research, NULL, NULL

Diğer Hakemli Dergiler

Erkan T. E., Özdemir, Y.S., (2014), Bütünleşik Tedarik Zinciri Yaklaşımı ve Bir Lastik Ana Bayii Uygulaması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Erkan T.E., B. Erdebilli (2011), Ankara’da Bulunan 4 Yıldızlı Otellerin, VZA-AHS Sıralı Hibrit Yöntemiyle Etkinlik Değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Erkan T. (2010), A Study of The Relative Efficiency of Supermarkets; A Pilot Application In Turkey Using Data Envelopment Analysis, ISCAMI 2010, NULL, NULL

Erkan T. (2009), BPR Effect on ERP Implementation:A Comparative Case Study, World Academy of Scıence, Engıneerıng And Technology, NULL, NULL

Erkan T. (2007), Bilişim Projelerinde Sıkça Yapılan Hatalar ve Endüstri-İşletme Mühendislerinin Önemi, VI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı , NULL, NULL

Erkan T. (1998), Türkiye Kamu Kesiminde Eğitim İçsel Getiri Oranları 1980-1995, Ekonomik Yaklaşım, NULL, NULL

Uluslararası Konferans Bildirileri

Rashid M. A., Z. Riaz, Erkan T E, V Haskilic, A. Sunje, N. Khan, (2014), Smart Factory: e-Business Perspective of Enhanced ERP in Aircraft Manufacturing Industry”, PICMET '12: Technology Management for Emerging Technologies, Vancouver

Erkan T. E, M Kilic and A Onder (2014), Comparison of Supplier Selection in Service Sector by Fuzzy AHP (FAHP) vs AHP: a Pilot Study from Ankara Service Sector”, ISCAMI 2012 , Malenovice

Erkan T. E, A carmikli and E H Ozder (2014), Selection of Business Intelligence Systems by AHP and Fuzzy AHP: An Empirical Study from Ankara Production Sector, ISCAMI 2012 , Malenovice

Erkan T.E., Baç U., Özdemir T.S., (2013), Intellectual Capital Management’s and Enterprise Resource Planning’s Implementation Effects on Supply Chain’s Performance, 3rd World Conference on Information Technology, Barcelona

Erkan T.E, B D. Rouyendegh, (2013), Curriculum Change Parameters Determined By Multi Criteria Decision Making (MCDM), 5th World Conference on Educational Sciences (WCES-2013), Rome

Erkan T.E, Y. Akkoyun (2013), Lifelong Learning Case Study from Turkish Public Sector: Business Process Management in Social Security Operations, 5th World Conference on Educational Sciences (WCES-2013), rOME

U Bac and Erkan T. E., (2013), Effect of Business Process Reengineering and Ernterprsise Resource Planning on Supply Chain Performance, 3rd International Conference on IT and Intelligent Systems (ICITIS'2013) , Bangkok

Erkan T. E., U Bac and B. D. Rouyendegh (2012), Factors Affecting ERP Implementation Success and Supply Chain Performance, ICIME 2012

Ictenbas, B. D. Rouyendegh, T. E. Erkan (2012), Selection of ERP system using QFD Approach - A pilot study from Turkey, ICIME 2012

Z. Sahin, T E Erkan, A. Cekic (2012), Applicability of Urban Information Systems to Municipalities in Turkey, ICIME 2012

Erkan T. E, U Bac, Y S Ozdemir (2012), “Intellectual Capital Management’s Effects on Enterprise Resource Planning Implementation, ECIC: 4th European Conference on Intellectual Capital, Helsinki

Erkan T. E, S Basaklar and E C Rubendiz , (2012), Enterprise Resource Planning System Selection by Fuzzy AHP: A Case Study, ISCAMI 2012 , Malenovice

Erkan T. E, S Sari, B B Ayhan (2012), Comparison of Supplier Selection by Analytic Hierarchy Process (AHP) vs. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP): A Pilot Study from Ankara in Manufacturing Sector, ISCAMI 2012 , Malenovice

Erkan T. E, P Kumas, Z Cakmak (2012), Barcode vs RFID Evaluation by Fuzzy AHP: A Case Study from Telecommunication Sector”, ISCAMI 2012 , Malenovice

Erkan T. (2011), Enterprise Resource Planning Implementation Differences Within the Same Methodology - Case Study From West Europe and Turkey, ICIME 2011, Toronto

Erkan T.E., U Bac (2011), Supply Chain Performance Measurement: A Case Study about Applicability of SCOR Model in a Manufacturing Industry Firm, ICBM 2011

Erkan T.E., B, Erdebilli (2011), ERP System Selection by AHP Method: Case Study from Turkey, ICBM 2011

Erkan T.E., P, Gurson, Y. S. Ozdemir (2011), Intellectual Capital Management Awareness and Level in Manufacturing Industry in Ankara, ICBM 2011

Erkan T.E., B, Erdebilli, T. Aksu (2011), Measurement of Shopping Mall Performance; a Pilot Study in Turkey by Using Fuzzy AHP Method, ISCAMI 2011

Erkan T.E., B. Erdebilli, F. Bal (2011), A Study of the Relative Efficiency of Hospitals; A Pilot Application in Turkey Using AHP‐DEA Hybrid Model, ISCAMI 2011

Erkan T.E., B. Edebilli, M. Urhan (2011), ERP System Selection by Fuzzy AHP: A pilot Case Study From Turkey, ISCAMI 2011

Erkan T.E., B. Erdebilli, G. F. Can (2011), A Combined DEA-fuzzy AHP Model for Evaluating Shopping Center Performance: Pilot Study, Conference Proceedings

Erkan T.E., B. Erdebilli (2011), ERP Business Productivity Evaluation Among end Users in Turkish Manufacturing Industry, Conference Proceedings

Erkan T. (2011), A Fuzzy AHP Ranking Model for Intellectual Capital Management Level in Ankara Industries, ISCAMI 2012 , Malenovice

Erkan T. (2010), A Data Envelopment Analysis-Fuzzy Analytic Hierarchy Process Combined Methodology to Evaluate The Performance of International Airports In Turkey, ISCAMI 2010, NULL, NULL

Erkan T. (2010), Personnel Selection Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP): An Application, ISCAMI 2010, NULL, NULL

Erkan T. (2010), A study about Analytic Hierarchy Process (AHP) Implementations for Internal Processes and Supplier Selection Process at Procurement Department of a University in Turkey, ISCAMI 2010, NULL, NULL

Erkan T. (2009), Enterprise Resource Planning Implementation: Case Study from West Europe and Turkey, IJBM, NULL, NULL

Erkan T. (2009), BPR Effect on ERP Implementation:A Comparative Case Study, ICBISS, NULL, NULL

Erkan T. (2008), Investment In Human Capital: Internal Rate Of Return On Education In ICT In United States in 1990’s, ICSS 08, NULL, NULL

Erkan T. (2007), Impact of New Economy In Asıa And Afrıca: Ict Usage and Investment Aproach, ICANAS 38, NULL, NULL

Erkan T. (2006), Investment in Human Capital: Rate of Return On Education in Information Technology in The United States 1993-2000, Conference Proceedings, NULL, NULL

Erkan T. (2006), Investment in Human Capital: Rate of Return on Education in Information and Communication Technology in United States (1990's)”, Conference Proceedings, NULL, NULL

Erkan T. (2002), Internal Rate of Return on Education in theNew Economy in US and UK 1995-2000, METU Conference on Economics VI, NULL, NULL

Erkan T. (2000), The Myths of The New Economy, International METU Conference on Economics IV, NULL, NULL

Erkan T. (1998), Internal Rate of Return on Education in the Public Sector of Turkey, 1980-1995, International METU Conference on Economics II, NULL, NULL

Ulusal Konferans Bildirileri

Erkan T.E., S. Sarı, A. Önder, B. B. Ayhan (2011), Ankara’daki Sanayi Ve Hizmet Kuruluşlarinin Tedarik Zinciri Yönetimi Farkindaliklari Ve Düzeylerinin belirlenmesi Saha Çalişmas, YAEM 2011

Erkan T.E., U. Bac, N. Ertüzün (2011), Lojistik Maliyetinin Düşürülmesi İçin Araç Rotalama Problemi Uygulamasi: Kombi Dağitimi, YAEM 2011

Erkan T.E., , M. C. Urhan (2011), Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (FAHP) Yöntemi Kullanarak CRM Yazilim Seçimi, YAEM 2011

Erkan T. (2011), Ankara’daki Sanayi Ve Hizmet Kuruluşlarında Kalite Yönetiminin Tedarik Zincir Yönetimi Farkındalıklarına Etkisi, VIII. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

Erkan T. (2008), Bütünleşik Tedarik Zinciri Yaklaşımı ve Bir Lastik Ana Bayii Uygulamas, 28. YAEM, NULL, NULL

Erkan T. (2008), Araç Rotalama Problemine Çözüm Yaklaşımları Delphı Ortamında Simülasyon Uygulaması, 28. YAEM, NULL, NULL

Erkan T. (2008), Bilişim Projelerinde Sıkça Yapılan Hatalar, Akademik Bilişim X, NULL, NULL

Erkan T. (2007), KOBİ'ler ve Türkiye İhracatı İçin Stratejik bir Uygulama: Tedarik Zinciri Yönetimi, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi , NULL, NULL

Erkan T. (2007), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Seçimi, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, NULL, NULL

Kitaplar

T. Postaci, O. Belgin, T. E. Erkan (2012), KOBİ’lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları, Ankara

Erkan T. (2008), Kurumsal Kaynak Planlaması: ERP, Atilim, NULL, NULL