2015-2016 Yurtiçi-Yurtdışı Destek

Sayın Öğretim Elemanlarımız:

1.9.2015-31.8.2016 Bütçe döneminde konferans başvurularında komisyonumuzun kullanacağı kabul kıstasları aşağıda özetlenmiştir:
 
Öğretim Üyesi/Görevlisi
 1. Yurtdışı konferans desteği  verilebilmesi için başvuru sahibinin 1.9.2012-31.8.2015 arasındaki indeksli yayınları gözönünde bulundurulacaktır.
 2. Yurtdışı konferans desteği için bir önceki bütçe döneminde (1.9.2014-31.8.2015) yurtdışı desteği alınmamış olmalıdır.
 3. Konferans desteği almak için, başvuru sahibinin makalesinin kabul yazısının komisyona iletilmesi ve bildirinin konferansta sözlü sunumunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.,
 4. Dekan, Enstitü Müdürü ve Bölüm Başkanlarının arka arkaya yurtdışı konferanslara katılımlarında destek miktarı tekrarlanan ilk yıl %25 eksik olacaktır.

Araştırma Görevlisi

 1. Yurtdışı konferans desteği  verilebilmesi için başvuru sahibinin 1.9.2012-31.8.2015 arasındaki indeksli yayınları gözönünde bulundurulacaktır.
 2. Yurtdışı konferans desteği için bir önceki bütçe döneminde (1.9.2014-31.8.2015) yurtdışı desteği alınmamış olmalıdır.
 3. Katılımın/Yayının Atılım Üniversitesi adına yapılması şartı ile, imkanlar dahilinde, sözlü sunum şartı aranmaksızın konferans desteği verilebilecektir.
 4. Araştırma görevlilerine sağlanacak toplam destek bütçenin %10'u kadardır.

Genel

 1. Ulusal konferanslara destek en çok 800 TL’dir.
 2. Yurtdışı konferans desteği yakın ülkeler içinen çok 2800 TL, uzak ülkeler için en çok 3400 TL'dir.
 3. KKTC için ulusal/uluslararası konferans destek miktarı en çok 1200 TL'dir.
 4. Yurtiçi Uluslararası nitelikli konferans desteği en çok 1200 TL'dir.
 5. Video konferans aracılığı ile yapılacak yurtdışı konferans katılımlarında kayıt ücreti desteği sağlanabilir. Ancak, bu durumda, başvuru sahibi o yılki yurtdışı desteğini kullanmış sayılır.
 6. Öğretim elemanları bir bütçe döneminde en çok 1 yurtiçi, 1 yurtdışı konferans desteği alabilirler.
 7. Fakülteden birden fazla yazarlı bilidiri başvurularında, yalnız tek yazar desteklenecektir.
 8. Yukarıdaki şartların dışındaki durumlar komisyon tarafından ayrıca değerlendirlir.

Komisyon